Teknik Destek

Tekneik Destek

ELEKTRİK

 • AG ana ve tali dağıtım panolarının projelendirilmesi ve imali
 • MCC panolarının projelendirilmesi ve imali
 • Kablo güzergahlarının hazırlanması (Saç kanal, konduvi vs)
 • Güç ve kumanda kablolarının tedariki, çekilmesi, uç bağlantıları ve etiketleme
 • Motorların devreye alınması

OTOMASYON

 • Otomasyon sisteminin dizaynı ve projelendirilmesi
 • Otomasyon panoları ve saha bağlantıları
 • Fiber optik veya endüstriyel network kablolamaları
 • Sıcak ve soğuk saha testleri
 • Otomasyon sisteminin devreye alınması
 • Allen-Breadly ,Sıemens Plc’lerin kontrolü hata çözümleri

ENSTRÜMANTASYON

 • Saha enstrümanlarının (Aktüatör, sensör, transmitter vs) seçimi ve tedariki
 • Enstrüman mekanik montajı (Support, tubing vs) ve elektriksel bağlantıları
 • Enstrümanların ayar, kalibrasyon ve sinyal testlerinin yapılması